Vragen over diverse algemene zaken

Moeten wij over de opbrengst van een lot belasting betalen?

Over de opbrengst van een lot, welke de Nationale Muziekloterij uitkeert, is geen belasting verschuldigd. Winstbelasting betaal je alleen als je een onderneming drijft. Bij een muziekvereniging zal dat doorgaans niet aan de orde zijn. Deze belastingheffing is dus niet aan de orde. Een vereniging hoeft ook geen omzetbelasting (btw) te betalen. De ontvangen bijdrage is geen vergoeding voor een prestatie. Het is een gift en de betaler verwacht er van de vereniging niets voor terug. Ook betaling van schenkbelasting is niet aan de orde. Het reglement van de loterij bepaalt dat minimaal 50% van de inleg naar het goede doel gaat (de vereniging). De deelnemer weet dus dat hij een bedrag van minimaal € 2,50 aan de vereniging doneert. Daarmee is het een gift van de deelnemer aan de vereniging. Tot een bedrag van ruim € 2.000 per donateur zijn giften vrij van schenkbelasting. De vereniging hoeft voor deze vrijstelling geen zogenaamde ANBI te zijn.

Is meespelen met een loterij verslavend?

Risico op kansspelverslaving bij loterijen is beperkt. Uit de secundaire analyse van de bevolkingsenquête uit 2016 (Meerkerk, 201723) blijkt dat niet of nauwelijks een verband bestaat tussen loterijen en verslavingsproblematiek.

De Kansspelautoriteit hanteert een methodiek om de verslavingsgevoeligheid van een kansspel te meten (op basis van Blanco et al., 2013). Ook op basis van deze methodiek blijkt dat loterijen zeer beperkt verslavende kansspelen zijn. (Bron: Kansspelautoriteit, Marktscan langgebonden kansspelen 2020)

Als de loterijvergunning wordt verlengd hoe worden deelnemers dan geïnformeerd?

Alvorens wij met een nieuwe reeks trekkingen krijgen, ontvangen onze deelnemers een mail met een aankondiging dat de trekkingen weer voor 6 maanden doorlopen. In deze mail staat dat als men geen actie onderneemt ze bereid zijn om verder te spelen met deze nieuwe trekkingsreeks met het aantal loten en wijze van betaling zoals bij ons geregistreerd staat. Wil een deelnemer dit niet, dan dienen ze dat bij ons kenbaar te maken via info@muziekloterij.nl.

Er staan steeds 6 maandelijkse trekkingen per keer gepland? Hoe moeten we dit lezen?

Aangezien wij een startende loterij zijn en nog geen meerjaren loterijvergunning hebben, dienen we steeds vergunning aan te vragen per 6 trekkingen. Vandaar dat we ook steeds met 6 trekkingen communiceren waarvoor we vergunning hebben. Dit zijn spelregels vanuit de Kansspelautoriteit ter controle of wij de zaken conform regels aanpakken. Daarna vragen we opnieuw vergunning aan en zo moeten we dat conform de richtlijnen in beginsel doen. Om die reden organiseren wij de Nationale Muziekloterij ook centraal, zodat deze administratieve last en verantwoording bij ons ligt en u geen tijd kost.

Ons doel is dat de trekkingen gewoon blijven doorlopen maandelijks. Afhankelijk of we de loterijvergunning krijgen, worden vervolgens in de maanden daarna de trekkingen ingepland.

Kunnen mensen het hele jaar door inschrijven voor deelname aan de Nationale Muziekloterij?

Ja, inschrijven kan het hele jaar door zolang we vergunning hebben en als Stichting Nationale Muziekloterij ook de maandelijkse trekkingen verzorgt.

Hoeveel trekkingen zijn er per jaar?

Wij werken met maandelijkse trekkingen. Daar wij als Nationale Muziekloterij in de opstartfase zitten werken we nu nog met eenmalige vergunningsaanvragen, waarbij we 6 maanden lang elke maand een trekking doen.

Hoe makkelijk kunnen we ons weer afmelden en wat gebeurt er dan met de leden die wel nog willen meespelen?

Stel voor dat het niet mocht lukken binnen jullie muziekvereniging om voldoende loten deelnemers te werven, dan kunt u in overleg met ons als muziekvereniging altijd uitstappen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel vinden we het prettig dat u alvorens u dit besluit ook met ons contact opneemt.

De loten deelnemers die op dat moment voor jullie muziekvereniging meespelen zullen wij dan informeren. Deze deelnemers (leden, fans, familie) krijgen dan vanuit ons de keuze of ze met hun Muziekloten door willen blijven spelen voor een andere vereniging.

Waarom Nationale Muziekloterij? We kunnen als muziekvereniging dit toch ook zelf organiseren?

Natuurlijk kunnen jullie als vereniging ook zelf een loterij organiseren. Hiervoor kunt u een eenmalige kansspel vergunning aanvragen en mag u op jaarbasis enkele trekkingen doen. Hieraan zitten legeskosten verbonden afhankelijk per gemeente. De kosten variëren van ca. € 125 tot € 250 per vergunning. Bij Kansspelautoriteit (KSA) is dit ca. € 600 tot € 900 per vergunning, gerelateerd aan het aantal deelnemers. Het is daarbij wel verplicht dat trekkingen onder toezicht van een notaris plaatsvinden. Kosten hiervoor zijn ca. € 1.000 per trekking. Wellicht is de notaris bij eenmalige trekking bereid om dit gratis te doen, maar zal dit niet 12x per jaar gratis doen.

Als muziekvereniging dien je dan loterijdeelnemers conform de AVG richtlijnen en kansspelwet te administreren, de campagne zelf voorbereiden en opzetten, artikelen/berichten (social) media voorbereiden, flyers maken e.d.. De kosten hiervoor zijn afhankelijk of jullie leden dit zelf willen/kunnen doen, maar als u dit laat doen zijn hieraan ook kosten verbonden. Na elke vergunningsperiode dient u een verantwoording af te leggen, dat alles conform de kansspelwet is gebeurd met een financiële onderbouwing met accountantsverklaring. Prijssponsoren dient u zelf te benaderen en de gemaakte afspraken hierover vast te leggen, vervolgens ook organiseren dat de prijzen bij de winnaars komen. Let wel op dat dit veel ‘tijd’ van de leden vraagt die dit dan gaan organiseren. Juist ‘tijd’ van leden is nu en toekomstig vooral een onderdeel dat beperkt is. En dit komt dan maandelijks terug.

Om die reden hebben wij de Nationale Muziekloterij opgericht en zien dit als “Donateursactie 2.0” passend bij de huidige tijd (digitalisering, tijd van leden en verenigingsbeleving van leden). Als Nationale Muziekloterij willen we u graag ondersteunen en faciliteren om de verkoop van loten aan leden, fans, familieleden en vrienden te laten slagen. Hiervoor stellen we enkele tools en voorbeelden van andere verenigingen die succesvol zijn (gratis) beschikbaar. Op die manier vraagt dit veel minder tijd van bestuursleden, commissie leden en kunnen jullie als vereniging hiervan in zowel praktisch als kostentechnische zin profiteren. Zeker als we qua deelnemende verenigingen groeien.

Daarbij geldt dat wij geen winstoogmerk hebben en indien we met meer verenigingen de (organisatie)kosten delen blijft er ook meer over. Hiermee kunnen we op termijn ook meer dan de huidige 50% uitkeren. Op dit moment zijn we nog niet zover, maar zien dat het aantal aanvragen toeneemt. We merken dat muziekverenigingen zoekende zijn naar alternatieve inkomstenbronnen. “Alleen ga je sneller, samen komen je verder”.

Wat als ik, als bestuurder, niets heb met loterijen?

Iedereen heeft zijn voorkeuren en meningen. Maar niet iedereen denkt hier zo over. In Nederland speelt men gemiddeld met 1,2 lot per huishouden. Ook al heeft u zelf minder met een loterij, wil dit niet zeggen dat dit niet een waardevol inkomsten model voor muziekverenigingen is.

Wat als onze leden geen loten willen verkopen?

Deelname aan de Nationale Muziekloterij is een keuze. Als leden liever meer contributie betalen, oud papier/ijzer ophalen en/of andere jaarlijkse acties willen doen, dan is het zinvol om in kaart te brengen hoeveel tijd en moeite dit (bestuurs)leden kost in relatie tot de opbrengst. Ook de Nationale Muziekloterij kost inspanning om tot opbrengst te komen, maar die opbrengst blijft wel langer doorklinken. Deze overwegingen kunt u aan de leden voorleggen?