Veel gestelde vragen – FAQ

Op deze pagina proberen we zoveel mogelijk vragen voor u als muziekvereniging of als loterij-deelnemer te beantwoorden. Grote kans dat u het antwoord op uw vraag hier vindt. Is dat niet het geval, stuur uw vraag dan gerust aan ons via info@muziekloterij.nl en wij komen spoedig bij u terug met het antwoord.

Met belangstelling wachten wij af of jullie muziekvereniging zich ook aansluit bij dit harmonische vrijwilligers initiatief. Juist samen staan we sterker. Des te meer zielen, des te meer vreugde!

Aanmelden muziekvereniging

Na aanmelding controleren we jullie aanmeldgegevens en nemen deze op in onze lijst van partner muziekverenigingen. Vervolgen zullen wij uw vereniging via onze social media, nieuwsbrief en/of anders welkom heten. Hiervoor ontvangen we graag een logo en leuke (actie) foto van jullie muziekvereniging. De gegevens van uw muziekvereniging worden opgenomen in het aanmeldformulier voor deelnemers (lotenbezitters) aan de loterij. Op die manier kunnen fans van uw muziekvereniging aangeven dat de 50% opbrengst naar jullie muziekvereniging gaat. Vervolgens kunt u direct aan de slag om zoveel mogelijke deelnemers te werven.

Wij hebben nog geen inlogfunctie op onze website met daarin een actuele stand van aantal deelnemers dan wel de namen van deze personen. In het kader van de AVG zijn wij hiermee ook voorzichtig. Na iedere trekking krijgt u van de Nationale Muziekloterij een uitdraai van het aantal meespelende loten voor jullie vereniging. Hiermee kunt u de groei van aantal meespelende loten zien en volgen.

TIP: Veel muziekverenigingen werken met de A6-flyer wervingsmogelijkheid. Indien u deze inneemt en de deelnemer heeft deze expliciet aan u persoonlijk verstrekt, kunt u deze gegevens als muziekverenigingen ook invoeren.

Als Nationale Muziekloterij houden wij de aanmeldingen bij en loterij deelnemers krijgen hier een opdrachtbevestiging van. Wij verzorgen de maandelijkse incasso’s, organiseren de trekking onder toezicht van een notaris en informeren de prijswinnaars. Vervolgens maken wij de gewonnen geldprijzen binnen enkele weken na de trekking over aan het bij ons bekende IBAN rekeningnummer of versturen de gewonnen fysieke prijzen naar het adres van de winnaar.

Algemeen

Het is ook veel leuker om vooraf iets te geven. Combineer dan de Nationale Muziekloterij en geef bijvoorbeeld bij het aanmelden voor meespelen met een Muzieklot korting op de producten waarmee u normaal ook al langs de deur gaat. Denk dan aan acties met bloembollen, potgrond, kaarsen, wijn etc., maar ook aan een combinatie van entreekaarten voor een concert en een Muzieklot. Dan combineert u het langs de deur gaan en het Muziekloten verkopen in één actie!

Alvorens wij met een nieuwe reeks trekkingen krijgen, ontvangen onze deelnemers een mail met een aankondiging dat de trekkingen weer voor 6 maanden doorlopen. In deze mail staat dat als men geen actie onderneemt ze bereid zijn om verder te spelen met deze nieuwe trekkingsreeks met het aantal loten en wijze van betaling zoals bij ons geregistreerd staat. Wil een deelnemer dit niet, dan dienen ze dat bij ons kenbaar te maken via info@muziekloterij.nl.

Het professioneel organiseren van een loterij, conform de kansspel wetgeving, kost veel geld. In deze groeifase van de Nationale Muziekloterij kost ons dat zelfs (o.a. notaris, accountant, marketing, ondersteuning, etc.) juist meer dan het oplevert, en dat terwijl wij een vrijwilligers initiatief zijn zonder winstoogmerk! Alle begin is moeilijk, ook de Muziekloterij opstarten en uitbouwen. Echter, hoe meer deelname hoe meer opbrengsten.

Dat klopt qua inspanning zeker, maar u gaat niet maandelijks een donateursronde lopen. Veelal gebeurt dit één keer per jaar en ook daarvoor dient u uw leden jaarlijks te motiveren. Indien u deze tijd nu inzet voor de werving van loten deelnemers benut u de tijd duurzaam en blijven inkomsten maandelijks terugkomen. Vele malen efficiënter.

Aangezien wij een startende loterij zijn en nog geen meerjaren loterijvergunning hebben, dienen we steeds vergunning aan te vragen per 6 trekkingen. Vandaar dat we ook steeds met 6 trekkingen communiceren waarvoor we vergunning hebben. Dit zijn spelregels vanuit de Kansspelautoriteit ter controle of wij de zaken conform regels aanpakken. Daarna vragen we opnieuw vergunning aan en zo moeten we dat conform de richtlijnen in beginsel doen. Om die reden organiseren wij de Nationale Muziekloterij ook centraal, zodat deze administratieve last en verantwoording bij ons ligt en u geen tijd kost.

Ons doel is dat de trekkingen gewoon blijven doorlopen maandelijks. Afhankelijk of we de loterijvergunning krijgen, worden vervolgens in de maanden daarna de trekkingen ingepland.

Wij begrijpen dat dit zo kan voelen; het is niet het leukste om te doen en u wilt niet dit imago opgeplakt krijgen. Daarom kunt u ervan uitgaan dat alles conform de kansspelwet geschiedt. Daarentegen kost het in stand houden van een muziekvereniging nu eenmaal geld. Contributie/subsidie lopen terug en daarvoor dient u ook als bestuurder een alternatief te vinden. Juist daarmee helpen wij als Nationale Muziekloterij.

Stel voor dat het niet mocht lukken binnen jullie muziekvereniging om voldoende loten deelnemers te werven, dan kunt u in overleg met ons als muziekvereniging altijd uitstappen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel vinden we het prettig dat u alvorens u dit besluit ook met ons contact opneemt.

De loten deelnemers die op dat moment voor jullie muziekvereniging meespelen zullen wij dan informeren. Deze deelnemers (leden, fans, familie) krijgen dan vanuit ons de keuze of ze met hun Muziekloten door willen blijven spelen voor een andere vereniging.

Wij werken met maandelijkse trekkingen. Daar wij als Nationale Muziekloterij in de opstartfase zitten werken we nu nog met eenmalige vergunningsaanvragen, waarbij we 6 maanden lang elke maand een trekking doen.

Risico op kansspelverslaving bij loterijen is beperkt. Uit de secundaire analyse van de bevolkingsenquête uit 2016 (Meerkerk, 201723) blijkt dat niet of nauwelijks een verband bestaat tussen loterijen en verslavingsproblematiek.

De Kansspelautoriteit hanteert een methodiek om de verslavingsgevoeligheid van een kansspel te meten (op basis van Blanco et al., 2013). Ook op basis van deze methodiek blijkt dat loterijen zeer beperkt verslavende kansspelen zijn. (Bron: Kansspelautoriteit, Marktscan langgebonden kansspelen 2020)

Ja, inschrijven kan het hele jaar door zolang we vergunning hebben en als Stichting Nationale Muziekloterij ook de maandelijkse trekkingen verzorgt.

Nee, dit is niet nodig. Iedere aanmelding is welkom, des te meer deelnemers des te meer muziekvreugde! Na aanmelding als partner muziekvereniging kunt u direct aan de slag met deelnemers werven en deze invoeren. Vanaf de eerstvolgende trekking leveren deze dan al direct opbrengsten op. Voor meer informatie of aanmelden klik hier: https://www.muziekloterij.nl/muziekverenigingen/info-en-aanmelden-vereniging/

Over de opbrengst van een lot, welke de Nationale Muziekloterij uitkeert, is geen belasting verschuldigd. Winstbelasting betaal je alleen als je een onderneming drijft. Bij een muziekvereniging zal dat doorgaans niet aan de orde zijn. Deze belastingheffing is dus niet aan de orde. Een vereniging hoeft ook geen omzetbelasting (btw) te betalen. De ontvangen bijdrage is geen vergoeding voor een prestatie. Het is een gift en de betaler verwacht er van de vereniging niets voor terug. Ook betaling van schenkbelasting is niet aan de orde. Het reglement van de loterij bepaalt dat minimaal 50% van de inleg naar het goede doel gaat (de vereniging). De deelnemer weet dus dat hij een bedrag van minimaal € 2,50 aan de vereniging doneert. Daarmee is het een gift van de deelnemer aan de vereniging. Tot een bedrag van ruim € 2.000 per donateur zijn giften vrij van schenkbelasting. De vereniging hoeft voor deze vrijstelling geen zogenaamde ANBI te zijn.

De lotprijs van de Vriendenloterij bedraagt momenteel € 14,25 per maand oftewel € 171 per jaar! Jazeker zijn de prijzen hoger maar daarentegen is de winkans veel lager. Hierdoor krijgt u minder reuring binnen de muziekvereniging en gemeenschap. Het uitkeringspercentage bedraagt momenteel 40%, terwijl dit bij de Nationale Muziekloterij 50% is. Door de hogere lotprijs vallen veel mensen binnen de doelgroep waarop wij mikken af. Indien iemand toch bereid is om voor dat bedrag te willen meespelen is dat geen probleem. Dan kan hij/zij kiezen om per trekking met 3 loten mee te spelen. Zelfde bedrag, hogere winkans en meer opbrengst voor de muziekvereniging!

Dit is correct. De Grote Club Actie is één keer per jaar, bij ons is de uitkering maandelijks. Daarnaast is de Grote Club Actie inmiddels ook een groot begrip. Supermooi wat zij doen voor muziekverenigingen! In deze opstartfase van de Nationale Muziekloterij kunnen we nog niet anders. Maar als we met nog meer muziekverenigingen gaan meedoen, keert hierin het tij. Wij hebben geen winstoogmerk.

Natuurlijk kunnen jullie als vereniging ook zelf een loterij organiseren. Hiervoor kunt u een eenmalige kansspel vergunning aanvragen en mag u op jaarbasis enkele trekkingen doen. Hieraan zitten legeskosten verbonden afhankelijk per gemeente. De kosten variëren van ca. € 125 tot € 250 per vergunning. Bij Kansspelautoriteit (KSA) is dit ca. € 600 tot € 900 per vergunning, gerelateerd aan het aantal deelnemers. Het is daarbij wel verplicht dat trekkingen onder toezicht van een notaris plaatsvinden. Kosten hiervoor zijn ca. € 1.000 per trekking. Wellicht is de notaris bij eenmalige trekking bereid om dit gratis te doen, maar zal dit niet 12x per jaar gratis doen.

Als muziekvereniging dien je dan loterijdeelnemers conform de AVG richtlijnen en kansspelwet te administreren, de campagne zelf voorbereiden en opzetten, artikelen/berichten (social) media voorbereiden, flyers maken e.d.. De kosten hiervoor zijn afhankelijk of jullie leden dit zelf willen/kunnen doen, maar als u dit laat doen zijn hieraan ook kosten verbonden. Na elke vergunningsperiode dient u een verantwoording af te leggen, dat alles conform de kansspelwet is gebeurd met een financiële onderbouwing met accountantsverklaring. Prijssponsoren dient u zelf te benaderen en de gemaakte afspraken hierover vast te leggen, vervolgens ook organiseren dat de prijzen bij de winnaars komen. Let wel op dat dit veel ‘tijd’ van de leden vraagt die dit dan gaan organiseren. Juist ‘tijd’ van leden is nu en toekomstig vooral een onderdeel dat beperkt is. En dit komt dan maandelijks terug.

Om die reden hebben wij de Nationale Muziekloterij opgericht en zien dit als “Donateursactie 2.0” passend bij de huidige tijd (digitalisering, tijd van leden en verenigingsbeleving van leden). Als Nationale Muziekloterij willen we u graag ondersteunen en faciliteren om de verkoop van loten aan leden, fans, familieleden en vrienden te laten slagen. Hiervoor stellen we enkele tools en voorbeelden van andere verenigingen die succesvol zijn (gratis) beschikbaar. Op die manier vraagt dit veel minder tijd van bestuursleden, commissie leden en kunnen jullie als vereniging hiervan in zowel praktisch als kostentechnische zin profiteren. Zeker als we qua deelnemende verenigingen groeien.

Daarbij geldt dat wij geen winstoogmerk hebben en indien we met meer verenigingen de (organisatie)kosten delen blijft er ook meer over. Hiermee kunnen we op termijn ook meer dan de huidige 50% uitkeren. Op dit moment zijn we nog niet zover, maar zien dat het aantal aanvragen toeneemt. We merken dat muziekverenigingen zoekende zijn naar alternatieve inkomstenbronnen. “Alleen ga je sneller, samen komen je verder”.

Natuurlijk is dat mogelijk en hieraan kunt u ook lokale ondernemers koppelen. Veelal gebeurd dit met een eenmalige loterij bijvoorbeeld met hun jubileum, waarbij de lokale notaris dit eenmalig gratis doen. Om dit maandelijks te doen komt hier heel veel organisatie bij kijken en juist daarin willen we met onze Nationale Muziekloterij community faciliteren.

Iedereen heeft zijn voorkeuren en meningen. Maar niet iedereen denkt hier zo over. In Nederland speelt men gemiddeld met 1,2 lot per huishouden. Ook al heeft u zelf minder met een loterij, wil dit niet zeggen dat dit niet een waardevol inkomsten model voor muziekverenigingen is.

Deelname aan de Nationale Muziekloterij is een keuze. Als leden liever meer contributie betalen, oud papier/ijzer ophalen en/of andere jaarlijkse acties willen doen, dan is het zinvol om in kaart te brengen hoeveel tijd en moeite dit (bestuurs)leden kost in relatie tot de opbrengst. Ook de Nationale Muziekloterij kost inspanning om tot opbrengst te komen, maar die opbrengst blijft wel langer doorklinken. Deze overwegingen kunt u aan de leden voorleggen?

Beide levert de muziekvereniging inkomsten op. Binnen een gemeenschap heb je diverse grootte van bedrijven, waarvoor ook niet alle sponsorpakketten passend zijn. Sponsoring is toch vaak gunnen als ondernemer. U kunt juist een nieuwe sponsor of een kleiner bedrijf aan uw muziekvereniging binden door hun Muziekloten aan te bieden. En ook hier geldt dat het zomaar kan dat ze beide doen. Het geeft dus een ruimere keuze aan een sponsor en u geeft hem ook nog eens de kans om iets terug te mogen winnen!

Aanmelden bij de Nationale Muziekloterij is gratis en wij vragen geen minimale aantal loten om te verkopen. Alle zaken (vergunning, campagne, (voorbeeld) flyers, artikelen, social media berichten, notaris, accountantsverklaring, afhandeling rapportage, prijzensponsors etc.) wordt dan voor jullie als vereniging geregeld. U kunt zich dus concentreren op het werven van deelnemers aan deze goede doelen loterij, waarbij u gebruik maakt van het ‘gunnen’ van mensen die jullie vereniging een warm hart toedragen. Voor meer informatie of aanmelding klik hier: https://www.muziekloterij.nl/muziekverenigingen/info-en-aanmelden-vereniging/

Geringe kosten voor de muziekvereniging zijn er als jullie voor de werving van loterijdeelnemers gebruik willen maken van de speciale A6-flyers om lotenkopers te werven. Wij verzorgen gratis de drukklare opmaak hiervan. De drukkosten hiervoor zijn circa 25 à 30 euro afhankelijk van de oplage die u bestelt. Informeer naar de mogelijkheden voor de A6 flyer via info@muziekloterij.nl.

Wij verwachten dat jullie binnen jullie gemeenschap actief aan de slag gaan om zoveel mogelijk loten te verkopen. Lokale promotie (bijv. via persberichten voor dorps- en wijkkranten, weekbladen, post social media etc.) mogen jullie zelf verzorgen. Hiervoor hebben wij al diverse zaken kant-en-klaar voorbereid voor jullie en hebben we handige foto’s die jullie met een persoonlijk bericht kunnen posten op Facebook, Instagram of andere social media kanalen. Zie hiervoor de link: https://www.muziekloterij.nl/muziekverenigingen/promotie/

Dat willen wij ook niet. Toch zien wij in de praktijk dat dit juist mensen zijn die echt passie voor jullie muziekvereniging hebben. Waarom betrekt u deze ambassadeurs niet bij de uitrol van de Nationale Muziekloterij? Zeker handig bij de werving van deelnemers als ze tijdens bijvoorbeeld concerten bij de muzikant leden op de bühne zitten. Veelal horen we dan terug dat dit actieve ambassadeurs zijn en naast hun jaarlijkse gift ook nog gaan meespelen met de Nationale Muziekloterij. Die keuze is aan henzelf.

Loterij deelnemers

Jammer dat u overweegt om op te zeggen. Mocht u als een deelnemer aan de loterij wil stoppen, dan kunt u dit kenbaar maken via een mail aan info@muziekloterij.nl met vermelding van naam, adres en lotnummer. Dit stopzetten dient door de loterijdeelnemer zelf gedaan te worden, dit kan niet door een (bestuurs)lid! Wij zetten dan deelname en incasso stop. Besef wel dat u dan niet meer meespeelt voor de prijzen en, vervelender nog, uw muziekvereniging krijgt ook geen bijdrage meer voor uw lot(en).

Op onze homepage (www.muziekloterij.nl) klikken ze op één van de buttons “Lot kopen”:

 

In 4 stappen vullen ze vervolgens hun gegevens in.

STAP 1: Vul bij stap 1 “Gegevens” het aantal loten in en geef aan of u ineens wilt betalen of per trekking. Vervolgens vult u de overige persoonsgegevens in.

STAP 2: Vul bij stap 2 “Contact” de adresgegevens in welke we nodig hebben als u een (fysieke) prijs gewonnen heeft. Als u uw postcode plus huisnummer heeft ingevuld genereert het systeem automatisch het adres. Mocht dit niet kloppen, neem dan via info@muziekloterij.nl contact met ons op.

STAP 3: Vul bij stap 3 “Verenigingen” de muziekvereniging aan waarvoor u wilt meespelen (zie voorbeeld “Stg. Vrun vaan de Wieker Fanfare, Maastricht”).

STAP 4: Vul bij stap 4 “Betaling” het IBAN rekeningnummer en de naam rekeninghouder in waarvan wij mogen incasseren.

 

Nadat u op de knop “Versturen” heeft geklikt is uw aanmelding aan ons verzonden.

Op onze website kunt u via de button “Trekkingen en uitslag” in het menu controleren of op uw lotnummer een prijs is gevallen. Zie ook de link: https://www.muziekloterij.nl/trekkingen-en-uitslag/.

U ontvangt het lotnummer, na aanmelding, digitaal per e-mail. Met dit lotnummer speelt u gedurende de trekkingsperiode van 6 maanden mee. Dus u ontvangt niet maandelijks een nieuw lotnummer, maar één lotnummer voor maximaal 6 trekkingen.

Het lotnummer bestaat uit 8 getallen, bijvoorbeeld 12-34567-8. Mocht u geen lotnummer en/of bevestiging ontvangen hebben, controleer dan ook uw SPAM box. Indien deze ook daar niet te vinden is, stuur dan een mail naar info@muziekloterij.nl en gaan wij er voor u achteraan.

Na inschrijving, digitaal door uzelf of als dit door de contactpersoon muziekvereniging is gedaan, ontvangt u een bevestiging per mail. Controleer deze goed. Mocht er iets niet kloppen of u ontvangt deze bevestigingsmail niet, neem dan met ons via info@muziekloterij.nl contact op.

Risico op kansspelverslaving bij loterijen is beperkt. Uit de secundaire analyse van de bevolkingsenquête uit 2016 (Meerkerk, 201723) blijkt dat niet of nauwelijks een verband bestaat tussen loterijen en verslavingsproblematiek.

De Kansspelautoriteit hanteert een methodiek om de verslavingsgevoeligheid van een kansspel te meten (op basis van Blanco et al., 2013). Ook op basis van deze methodiek blijkt dat loterijen zeer beperkt verslavende kansspelen zijn. (Bron: Kansspelautoriteit, Marktscan langgebonden kansspelen 2020)

Dit is ons bekend dat sommigen dit niet prettig vinden. Toch zien we liever een machtiging tot automatische incasso dan dat leden over straat moeten met geld. Voor de kansspelwetgeving is het noodzakelijk om voor iedere trekking aan te kunnen tonen dat ook elke deelnemer tijdig betaald heeft. Het zou jammer zijn als u een prijs wint en deze niet toegekend krijgt omdat u niet betaald heeft.

De werkwijze is dat een deelnemer, zoals ook bij andere loterijen, zelf wijzigingen in bijvoorbeeld telefoonnummer, adres, e-mail en/of bankrekeningen dient door te geven aan ons. Dat kan via een melding aan info@muziekloterij.nl. Als u een wijziging doorstuurt, zullen wij dit aanpassen.

Dit is vervelend en niet wat u wilt. Neem in dit geval met ons contact op via info@muziekloterij.nl en geef door voor welke muziekvereniging u wilt meespelen. Wij gaan dit dan voor u aanpassen.

Dit is vervelend! Indien u ontdekt dat de automatische afschrijving niet goed is gegaan, breng ons hiervan dan direct op de hoogte via info@muziekloterij.nl. Het zou vervelend zijn dat u een leuke prijs wint en wij deze niet mogen uitkeren omdat u niet aan de betaalverplichting heeft voldaan.

Als Nationale Muziekloterij houden wij de aanmeldingen bij en loterij deelnemers krijgen hier een opdrachtbevestiging van. Wij verzorgen de maandelijkse incasso’s, organiseren de trekking onder toezicht van een notaris en informeren de prijswinnaars. Vervolgens maken wij de gewonnen geldprijzen binnen enkele weken na de trekking over aan het bij ons bekende IBAN rekeningnummer of versturen de gewonnen fysieke prijzen naar het adres van de winnaar.

Nee, deelname aan de Nationale Muziekloterij is tot wederopzegging. Mocht u willen stoppen dan kunt u dit kenbaar maken via info@muziekloterij.nl met vermelding van naam, adres en lotnummer(s). Wij zetten dan uw deelname stop en staken de automatische incasso. Besef wel dat u dan niet meer meespeelt voor de prijzen en, vervelender nog, uw muziekvereniging krijgt ook geen bijdrage meer voor uw lot(en).

Prijzen

De Nationale Muziekloterij is een loterij met leuke muziek gerelateerde prijzen en dat is een bewuste keuze. Tegen het miljoenen-knallers-geweld kunnen en willen wij niet op. Wij willen het juist leuk en klein houden, zodat ook nu en in de toekomst het meeste geld bij de muziekverenigingen terecht komt. Daar doen wij het immers voor.

Op onze website kunt u via de button “Trekkingen en uitslag” in het menu controleren of op uw lotnummer een prijs is gevallen. Zie ook de link: https://www.muziekloterij.nl/trekkingen-en-uitslag/.

Prijswinnaars krijgen daarnaast per mail bericht. De eerste 10 prijswinnaars bellen wij, na bekendmaking van de winnaars, op om ze te feliciteren. Hun namen worden, na akkoord van de loterij deelnemer, ook gepubliceerd op de website. Prijzen worden vervolgens per post of mail toegestuurd. Dit organiseren wij of onze prijzenpartners. Dit geschiedt binnen 1-4 weken na de bekendmakingsdatum.

Belangrijk is dat ze een muziek gerelateerd product of dienst hebben, die ze bij voorkeur landelijk kunnen aanbieden (bijv. via een keten) of kunnen leveren via de post(pakketten). Dan staan we zeker voor suggesties open!

Dat is een bewuste keuze van ons initiatief. ‘Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd’. Ons doel is om zoveel mogelijk winnaars te hebben. Vandaar dat we leuke muziek gerelateerde prijzen en kleine geldprijzen uitkeren. Ons belangrijkste doel is dat het meeste geld op termijn bij de muziekverenigingen terecht komt. Juist ook de reden dat u meespeelt voor uw vereniging.

Wervingsaanpak en campagne

Als Nationale Muziekloterij faciliteren wij partner muziekverenigingen met diverse voorbeeld PR materiaal dat u kunt gebruiken. Juist om werk te besparen hebben wij dit al voorbereid en het is gratis te gebruiken. Klink hiervoor op link: https://www.muziekloterij.nl/muziekverenigingen/promotie/

Dit materiaal mag u ook als basis gebruiken en omvormen tot een passende promotie voor uw vereniging op jullie website, social media, lokaal weekkrant of blad, nieuwsblad, etc. Eigen PR materiaal mag u natuurlijk ook maken en inzetten.

Het is praktisch om de leden hierin te betrekken. Dus u kunt bijvoorbeeld enkele leden benaderen om hierover mee te denken. Handig is dat het (bestuurs)lid of persoon die jullie website en/of social media beheert hierbij ook is betrokken.

Wij als Nationale Muziekloterij proberen muziekverenigingen hierin zoveel mogelijk te faciliteren, kijk hiervoor op https://www.muziekloterij.nl/muziekverenigingen/promotie/. Tevens hebben wij hier ook diverse wervingsaanpakken en scripts samengesteld uit ervaringen van andere muziekverenigingen.

TIPS:

  • Wat bij veel muziekverenigingen goed werkt is een goede uitleg met rekenvoorbeelden. Bijv. dat leden nu x – aantal loten verkoopt (eenmalige actie), die maandelijks x-bedrag gaat opleveren. Dit zijn duurzame opbrengsten. Dan wordt duidelijk wat de potentie is.
  • Stel met de leden samen een doel om de loterij opbrengst aan te spenderen. Bijv. de aanschaf van 10 blokfluiten of andere instrumenten voor de jeugdopleiding: bij 50 loten hebben jullie dit bedrag na 2 maanden al binnen.
  • Bij doelen met hogere bedragen kan een “thermometer’ met aantal deelnemende loten ook stimuleren.
  • Organiseer een soort van “competitie vorm” per sectie van het orkest. U zult zien dat men dan als klarinetten wil winnen van de trombones waardoor (relatief naar aantal spelende leden per sectie) men meer loten verkoopt. Zo doet u het ook samen en brengt u er extra leven in.

Op onze homepage (www.muziekloterij.nl) klikken ze op één van de buttons “Lot kopen”:

 

In 4 stappen vullen ze vervolgens hun gegevens in.

STAP 1: Vul bij stap 1 “Gegevens” het aantal loten in en geef aan of u ineens wilt betalen of per trekking. Vervolgens vult u de overige persoonsgegevens in.

STAP 2: Vul bij stap 2 “Contact” de adresgegevens in welke we nodig hebben als u een (fysieke) prijs gewonnen heeft. Als u uw postcode plus huisnummer heeft ingevuld genereert het systeem automatisch het adres. Mocht dit niet kloppen, neem dan via info@muziekloterij.nl contact met ons op.

STAP 3: Vul bij stap 3 “Verenigingen” de muziekvereniging aan waarvoor u wilt meespelen (zie voorbeeld “Stg. Vrun vaan de Wieker Fanfare, Maastricht”).

STAP 4: Vul bij stap 4 “Betaling” het IBAN rekeningnummer en de naam rekeninghouder in waarvan wij mogen incasseren.

 

Nadat u op de knop “Versturen” heeft geklikt is uw aanmelding aan ons verzonden.

Als u leden alvast wilt laten wennen aan de Nationale Muziekloterij verwijs ze dan via bijvoorbeeld jullie nieuwsbrief, mailing, WhatsApp, Facebook verenigingspagina naar onze website www.muziekloterij.nl. Roep de leden dan ook op om ons initiatief te liken op Facebook (https://www.facebook.com/NationaleMuziekloterij) en Instagram (https://www.instagram.com/muziekloterij/). Zo betrekt u hen er ook bij en kunnen ze ook onze berichtgeving volgen.

Momenteel zijn we als gevolg van de corona situatie (Covid-19) genoodzaakt om op andere manieren te gaan werven. Hiervoor hebben wij een WhatsApp wervingswijze bedacht en uitgewerkt. Via de link https://www.muziekloterij.nl/muziekverenigingen/promotie/instructies-en-wervingsaanpak-2/ kunt u dit script downloaden. U kunt dit ook doen via Facebook Messenger of andersoortige messengers op social media.

Ja en hierop hebben wij dan ook wat bedacht. De invoer en verwerking van loten gaat volledig digitaal. Leden, familie, vrienden, fans etc. van uw vereniging kunnen zich digitaal inschrijven via onze website https://www.muziekloterij.nl/aanmelden/. Hierbij geven ze aan dat ze maandelijks willen meespelen met x- aantal loten. Ze blijven dan meespelen tot wederopzegging. Opzeggen kan iedere maand door te mailen naar info@muziekloterij.nl.

Wij zijn zelf verenigingsmensen en weten dat dit tijd kost. Daarom hebben wij voor muziekverenigingen veel zaken al voorbereid, die u eenvoudig kunt overnemen. Het blijft tijd kosten, maar veel minder dan wanneer u alles zelf zou moeten verzinnen.

Heel graag ontvangen wij dit! Hiermee kunnen we andere muziekverenigingen ook weer op ideeën brengen. Als jullie eigen PR materiaal ontwikkelen, juichen we dat alleen maar toe! Zie ook het voorbeeld van St. Barbara Dreumel: https://www.muziekloterij.nl/muziekverenigingen/promotie/voorbeelden-print-en-drukbestanden/.

Best practises bij de ene muziekvereniging kunnen ook prima passen bij een andere. En we hoeven niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden, maar vooral delen en leren van elkaar om samen te groeien, duurzame inkomsten voor onze muziekvereniging genereren en daarmee de toekomst Muziek te geven!

Nee, mits u deze aanmeldingen na ontvangst vervolgens via ons online aanmeldsysteem invoert (https://www.muziekloterij.nl/aanmelden/). Dus de A6 flyers of andere soorten aanmeldformulieren hoeft u niet in te sturen. Deze A6 flyers zijn een hulpmiddel voor jullie als vereniging bij het werven van deelnemers. Voordeel is dat hierop alle wettelijke zaken op vermeld staan en u (meteen) alle benodigde gegevens hebt. Dit maakt het inschrijven op onze website eenvoudiger.

Nee hoor, natuurlijk mogen jullie ook iets zelf bedenken en delen via de (social) media. Plaats daarbij dan ook een herkenbare (actie) foto van jullie muziekvereniging of juist een foto waaruit blijkt hoe leuk muziek maken is. Wij hebben inderdaad kant-en-klare persberichten, foto’s (stockvrij), social media berichten etc. gemaakt voor jullie als muziekvereniging. Zie: https://www.muziekloterij.nl/muziekverenigingen/promotie/. Maak hiervan praktisch gebruik, daar is het juist voor!
Hebben jullie een geweldige manier om de Nationale Muziekloterij onder de aandacht te brengen én wil je die delen met collega/zuster verenigingen? Stuur deze dan naar info@muziekloterij.nl, want samen geven we toekomst muziek!

Hartstikke leuk en doen! Deel dit a.u.b. met ons of maak ons hierop attent. Indien jullie hiermee in een lokale (week)krant hebben gestaan ontvangen we hiervan graag een foto of bestand. Graag gebruiken we deze content ook voor onze social media activiteiten om ook daarmee reuring te krijgen. Dit geeft ook weer inspiratie voor andere muziekverenigingen. Dus deel en laten we met elkaar hiervan leren.

Dit is ons bekend dat sommigen dit niet prettig vinden. Toch zien we liever een machtiging tot automatische incasso dan dat leden over straat moeten met geld. Voor de kansspelwetgeving is het noodzakelijk om voor iedere trekking aan te kunnen tonen dat ook elke deelnemer tijdig betaald heeft. Het zou jammer zijn als u een prijs wint en deze niet toegekend krijgt omdat u niet betaald heeft.

Gefeliciteerd dat u al inschrijving(en) heeft! Het invoeren van deze fysieke inschrijvingen kan digitaal op onze site via menu-item/button “Lot Kopen” of klik hiervoor op de volgende link: https://www.muziekloterij.nl/aanmelden/.