Als de loterijvergunning wordt verlengd hoe worden deelnemers dan geïnformeerd?

Alvorens wij met een nieuwe reeks trekkingen krijgen, ontvangen onze deelnemers een mail met een aankondiging dat de trekkingen weer voor 6 maanden doorlopen. In deze mail staat dat als men geen actie onderneemt ze bereid zijn om verder te spelen met deze nieuwe trekkingsreeks met het aantal loten en wijze van betaling zoals bij ons geregistreerd staat. Wil een deelnemer dit niet, dan dienen ze dat bij ons kenbaar te maken via info@muziekloterij.nl.

Hoeveel trekkingen zijn er per jaar?

Wij werken met maandelijkse trekkingen. Daar wij als Nationale Muziekloterij in de opstartfase zitten werken we nu nog met eenmalige vergunningsaanvragen, waarbij we 6 maanden lang elke maand een trekking doen.