Als de loterijvergunning wordt verlengd hoe worden deelnemers dan geïnformeerd?

Alvorens wij met een nieuwe reeks trekkingen krijgen, ontvangen onze deelnemers een mail met een aankondiging dat de trekkingen weer voor 6 maanden doorlopen. In deze mail staat dat als men geen actie onderneemt ze bereid zijn om verder te spelen met deze nieuwe trekkingsreeks met het aantal loten en wijze van betaling zoals bij ons geregistreerd staat. Wil een deelnemer dit niet, dan dienen ze dat bij ons kenbaar te maken via info@muziekloterij.nl.

Er staan steeds 6 maandelijkse trekkingen per keer gepland? Hoe moeten we dit lezen?

Aangezien wij een startende loterij zijn en nog geen meerjaren loterijvergunning hebben, dienen we steeds vergunning aan te vragen per 6 trekkingen. Vandaar dat we ook steeds met 6 trekkingen communiceren waarvoor we vergunning hebben. Dit zijn spelregels vanuit de Kansspelautoriteit ter controle of wij de zaken conform regels aanpakken. Daarna vragen we opnieuw vergunning aan en zo moeten we dat conform de richtlijnen in beginsel doen. Om die reden organiseren wij de Nationale Muziekloterij ook centraal, zodat deze administratieve last en verantwoording bij ons ligt en u geen tijd kost.

Ons doel is dat de trekkingen gewoon blijven doorlopen maandelijks. Afhankelijk of we de loterijvergunning krijgen, worden vervolgens in de maanden daarna de trekkingen ingepland.