Vragen over mijn deelname en lot(en)

Is meespelen met een loterij verslavend?

Risico op kansspelverslaving bij loterijen is beperkt. Uit de secundaire analyse van de bevolkingsenquête uit 2016 (Meerkerk, 201723) blijkt dat niet of nauwelijks een verband bestaat tussen loterijen en verslavingsproblematiek.

De Kansspelautoriteit hanteert een methodiek om de verslavingsgevoeligheid van een kansspel te meten (op basis van Blanco et al., 2013). Ook op basis van deze methodiek blijkt dat loterijen zeer beperkt verslavende kansspelen zijn. (Bron: Kansspelautoriteit, Marktscan langgebonden kansspelen 2020)

Wat als mijn automatische afschrijving niet goed is gegaan?

Dit is vervelend! Indien u ontdekt dat de automatische afschrijving niet goed is gegaan, breng ons hiervan dan direct op de hoogte via info@muziekloterij.nl. Het zou vervelend zijn dat u een leuke prijs wint en wij deze niet mogen uitkeren omdat u niet aan de betaalverplichting heeft voldaan.

Wat als ik niet de juiste muziekvereniging heb opgegeven?

Dit is vervelend en niet wat u wilt. Neem in dit geval met ons contact op via info@muziekloterij.nl en geef door voor welke muziekvereniging u wilt meespelen. Wij gaan dit dan voor u aanpassen.

Ik heb een lot gekocht, waarom heb ik deze nog niet ontvangen?

U ontvangt het lotnummer, na aanmelding, digitaal per e-mail. Met dit lotnummer speelt u gedurende de trekkingsperiode van 6 maanden mee. Dus u ontvangt niet maandelijks een nieuw lotnummer, maar één lotnummer voor maximaal 6 trekkingen.

Het lotnummer bestaat uit 8 getallen, bijvoorbeeld 12-34567-8. Mocht u geen lotnummer en/of bevestiging ontvangen hebben, controleer dan ook uw SPAM box. Indien deze ook daar niet te vinden is, stuur dan een mail naar info@muziekloterij.nl en gaan wij er voor u achteraan.

Hoe kan ik mijn deelname aan de loterij opzeggen?

Jammer dat u overweegt om op te zeggen. Mocht u als een deelnemer aan de loterij wil stoppen, dan kunt u dit kenbaar maken via een mail aan info@muziekloterij.nl met vermelding van naam, adres en lotnummer. Dit stopzetten dient door de loterijdeelnemer zelf gedaan te worden, dit kan niet door een (bestuurs)lid! Wij zetten dan deelname en incasso stop. Besef wel dat u dan niet meer meespeelt voor de prijzen en, vervelender nog, uw muziekvereniging krijgt ook geen bijdrage meer voor uw lot(en).

Hoe weet ik of ik prijs heb?

Op onze website kunt u via de button “Trekkingen en uitslag” in het menu controleren of op uw lotnummer een prijs is gevallen. Zie ook de link: https://www.muziekloterij.nl/trekkingen-en-uitslag/.

Waar kan ik wijziging van telefoonnummer, adres, e-mail, bankrekeningnummer etc. doorgeven?

De werkwijze is dat een deelnemer, zoals ook bij andere loterijen, zelf wijzigingen in bijvoorbeeld telefoonnummer, adres, e-mail en/of bankrekeningen dient door te geven aan ons. Dat kan via een melding aan info@muziekloterij.nl. Als u een wijziging doorstuurt, zullen wij dit aanpassen.

Zit ik nu voor lange tijd vast aan de Nationale Muziekloterij?

Nee, deelname aan de Nationale Muziekloterij is tot wederopzegging. Mocht u willen stoppen dan kunt u dit kenbaar maken via info@muziekloterij.nl met vermelding van naam, adres en lotnummer(s). Wij zetten dan uw deelname stop en staken de automatische incasso. Besef wel dat u dan niet meer meespeelt voor de prijzen en, vervelender nog, uw muziekvereniging krijgt ook geen bijdrage meer voor uw lot(en).

Ik heb mij ingeschreven en nu?

Na inschrijving, digitaal door uzelf of als dit door de contactpersoon muziekvereniging is gedaan, ontvangt u een bevestiging per mail. Controleer deze goed. Mocht er iets niet kloppen of u ontvangt deze bevestigingsmail niet, neem dan met ons via info@muziekloterij.nl contact op.

Vinden mensen automatisch incasseren wel prettig?

Dit is ons bekend dat sommigen dit niet prettig vinden. Toch zien we liever een machtiging tot automatische incasso dan dat leden over straat moeten met geld. Voor de kansspelwetgeving is het noodzakelijk om voor iedere trekking aan te kunnen tonen dat ook elke deelnemer tijdig betaald heeft. Het zou jammer zijn als u een prijs wint en deze niet toegekend krijgt omdat u niet betaald heeft.