Vragen over het verkopen van loten en campagne voeren

Mogen wij als muziekvereniging op ludieke manier een prijswinnaar in het zonnetje zetten?

Hartstikke leuk en doen! Deel dit a.u.b. met ons of maak ons hierop attent. Indien jullie hiermee in een lokale (week)krant hebben gestaan ontvangen we hiervan graag een foto of bestand. Graag gebruiken we deze content ook voor onze social media activiteiten om ook daarmee reuring te krijgen. Dit geeft ook weer inspiratie voor andere muziekverenigingen. Dus deel en laten we met elkaar hiervan leren.

Kunnen wij een eigen actie of aanpak met jullie delen?

Heel graag ontvangen wij dit! Hiermee kunnen we andere muziekverenigingen ook weer op ideeën brengen. Als jullie eigen PR materiaal ontwikkelen, juichen we dat alleen maar toe! Zie ook het voorbeeld van St. Barbara Dreumel: https://www.muziekloterij.nl/muziekverenigingen/promotie/voorbeelden-print-en-drukbestanden/.

Best practises bij de ene muziekvereniging kunnen ook prima passen bij een andere. En we hoeven niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden, maar vooral delen en leren van elkaar om samen te groeien, duurzame inkomsten voor onze muziekvereniging genereren en daarmee de toekomst Muziek te geven!

Is het werven van loterij deelnemers niet (te) veel werk?

Wij zijn zelf verenigingsmensen en weten dat dit tijd kost. Daarom hebben wij voor muziekverenigingen veel zaken al voorbereid, die u eenvoudig kunt overnemen. Het blijft tijd kosten, maar veel minder dan wanneer u alles zelf zou moeten verzinnen.

Vinden mensen automatisch incasseren wel prettig?

Dit is ons bekend dat sommigen dit niet prettig vinden. Toch zien we liever een machtiging tot automatische incasso dan dat leden over straat moeten met geld. Voor de kansspelwetgeving is het noodzakelijk om voor iedere trekking aan te kunnen tonen dat ook elke deelnemer tijdig betaald heeft. Het zou jammer zijn als u een prijs wint en deze niet toegekend krijgt omdat u niet betaald heeft.

Is het belangrijk dat je online deelnemers voor de Nationale Muziekloterij kunt werven?

Ja en hierop hebben wij dan ook wat bedacht. De invoer en verwerking van loten gaat volledig digitaal. Leden, familie, vrienden, fans etc. van uw vereniging kunnen zich digitaal inschrijven via onze website https://www.muziekloterij.nl/aanmelden/. Hierbij geven ze aan dat ze maandelijks willen meespelen met x- aantal loten. Ze blijven dan meespelen tot wederopzegging. Opzeggen kan iedere maand door te mailen naar info@muziekloterij.nl.

Moeten wij altijd en alleen met de door Nationale Muziekloterij aangereikte communicatiemiddelen communiceren of mogen we ook zelf iets bedenken?

Nee hoor, natuurlijk mogen jullie ook iets zelf bedenken en delen via de (social) media. Plaats daarbij dan ook een herkenbare (actie) foto van jullie muziekvereniging of juist een foto waaruit blijkt hoe leuk muziek maken is. Wij hebben inderdaad kant-en-klare persberichten, foto’s (stockvrij), social media berichten etc. gemaakt voor jullie als muziekvereniging. Zie: https://www.muziekloterij.nl/muziekverenigingen/promotie/. Maak hiervan praktisch gebruik, daar is het juist voor!
Hebben jullie een geweldige manier om de Nationale Muziekloterij onder de aandacht te brengen én wil je die delen met collega/zuster verenigingen? Stuur deze dan naar info@muziekloterij.nl, want samen geven we toekomst muziek!

Hebben jullie voorbeelden van artikelen, persberichten, foto’s, social media berichten?

Als Nationale Muziekloterij faciliteren wij partner muziekverenigingen met diverse voorbeeld PR materiaal dat u kunt gebruiken. Juist om werk te besparen hebben wij dit al voorbereid en het is gratis te gebruiken. Klink hiervoor op link: https://www.muziekloterij.nl/muziekverenigingen/promotie/

Dit materiaal mag u ook als basis gebruiken en omvormen tot een passende promotie voor uw vereniging op jullie website, social media, lokaal weekkrant of blad, nieuwsblad, etc. Eigen PR materiaal mag u natuurlijk ook maken en inzetten.

Hoe kunnen we de leden attent maken op de Nationale Muziekloterij?

Als u leden alvast wilt laten wennen aan de Nationale Muziekloterij verwijs ze dan via bijvoorbeeld jullie nieuwsbrief, mailing, WhatsApp, Facebook verenigingspagina naar onze website www.muziekloterij.nl. Roep de leden dan ook op om ons initiatief te liken op Facebook (https://www.facebook.com/NationaleMuziekloterij) en Instagram (https://www.instagram.com/muziekloterij/). Zo betrekt u hen er ook bij en kunnen ze ook onze berichtgeving volgen.

Hoe krijgen wij onze leden actief?

Het is praktisch om de leden hierin te betrekken. Dus u kunt bijvoorbeeld enkele leden benaderen om hierover mee te denken. Handig is dat het (bestuurs)lid of persoon die jullie website en/of social media beheert hierbij ook is betrokken.

Wij als Nationale Muziekloterij proberen muziekverenigingen hierin zoveel mogelijk te faciliteren, kijk hiervoor op https://www.muziekloterij.nl/muziekverenigingen/promotie/. Tevens hebben wij hier ook diverse wervingsaanpakken en scripts samengesteld uit ervaringen van andere muziekverenigingen.

TIPS:

  • Wat bij veel muziekverenigingen goed werkt is een goede uitleg met rekenvoorbeelden. Bijv. dat leden nu x – aantal loten verkoopt (eenmalige actie), die maandelijks x-bedrag gaat opleveren. Dit zijn duurzame opbrengsten. Dan wordt duidelijk wat de potentie is.
  • Stel met de leden samen een doel om de loterij opbrengst aan te spenderen. Bijv. de aanschaf van 10 blokfluiten of andere instrumenten voor de jeugdopleiding: bij 50 loten hebben jullie dit bedrag na 2 maanden al binnen.
  • Bij doelen met hogere bedragen kan een “thermometer’ met aantal deelnemende loten ook stimuleren.
  • Organiseer een soort van “competitie vorm” per sectie van het orkest. U zult zien dat men dan als klarinetten wil winnen van de trombones waardoor (relatief naar aantal spelende leden per sectie) men meer loten verkoopt. Zo doet u het ook samen en brengt u er extra leven in.

Moeten we aanmeldingen die wij op papier ontvangen ook insturen?

Nee, mits u deze aanmeldingen na ontvangst vervolgens via ons online aanmeldsysteem invoert (https://www.muziekloterij.nl/aanmelden/). Dus de A6 flyers of andere soorten aanmeldformulieren hoeft u niet in te sturen. Deze A6 flyers zijn een hulpmiddel voor jullie als vereniging bij het werven van deelnemers. Voordeel is dat hierop alle wettelijke zaken op vermeld staan en u (meteen) alle benodigde gegevens hebt. Dit maakt het inschrijven op onze website eenvoudiger.