Hoe kan ik mijn deelname aan de loterij opzeggen?

Jammer dat u overweegt om op te zeggen. Mocht u als een deelnemer aan de loterij wil stoppen, dan kunt u dit kenbaar maken via een mail aan info@muziekloterij.nl met vermelding van naam, adres en lotnummer. Dit stopzetten dient door de loterijdeelnemer zelf gedaan te worden, dit kan niet door een (bestuurs)lid! Wij zetten dan deelname en incasso stop. Besef wel dat u dan niet meer meespeelt voor de prijzen en, vervelender nog, uw muziekvereniging krijgt ook geen bijdrage meer voor uw lot(en).