Hoe kan ik mijn deelname aan de loterij opzeggen?

Jammer dat u overweegt om op te zeggen. Mocht u als een deelnemer aan de loterij wil stoppen, dan kunt u dit kenbaar maken via een mail aan info@muziekloterij.nl met vermelding van naam, adres en lotnummer. Dit stopzetten dient door de loterijdeelnemer zelf gedaan te worden, dit kan niet door een (bestuurs)lid! Wij zetten dan deelname en incasso stop. Besef wel dat u dan niet meer meespeelt voor de prijzen en, vervelender nog, uw muziekvereniging krijgt ook geen bijdrage meer voor uw lot(en).

Zit ik nu voor lange tijd vast aan de Nationale Muziekloterij?

Nee, deelname aan de Nationale Muziekloterij is tot wederopzegging. Mocht u willen stoppen dan kunt u dit kenbaar maken via info@muziekloterij.nl met vermelding van naam, adres en lotnummer(s). Wij zetten dan uw deelname stop en staken de automatische incasso. Besef wel dat u dan niet meer meespeelt voor de prijzen en, vervelender nog, uw muziekvereniging krijgt ook geen bijdrage meer voor uw lot(en).