Waarom Nationale Muziekloterij? We kunnen als muziekvereniging dit toch ook zelf organiseren?

Natuurlijk kunnen jullie als vereniging ook zelf een loterij organiseren. Hiervoor kunt u een eenmalige kansspel vergunning aanvragen en mag u op jaarbasis enkele trekkingen doen. Hieraan zitten legeskosten verbonden afhankelijk per gemeente. De kosten variëren van ca. € 125 tot € 250 per vergunning. Bij Kansspelautoriteit (KSA) is dit ca. € 600 tot € 900 per vergunning, gerelateerd aan het aantal deelnemers. Het is daarbij wel verplicht dat trekkingen onder toezicht van een notaris plaatsvinden. Kosten hiervoor zijn ca. € 1.000 per trekking. Wellicht is de notaris bij eenmalige trekking bereid om dit gratis te doen, maar zal dit niet 12x per jaar gratis doen.

Als muziekvereniging dien je dan loterijdeelnemers conform de AVG richtlijnen en kansspelwet te administreren, de campagne zelf voorbereiden en opzetten, artikelen/berichten (social) media voorbereiden, flyers maken e.d.. De kosten hiervoor zijn afhankelijk of jullie leden dit zelf willen/kunnen doen, maar als u dit laat doen zijn hieraan ook kosten verbonden. Na elke vergunningsperiode dient u een verantwoording af te leggen, dat alles conform de kansspelwet is gebeurd met een financiële onderbouwing met accountantsverklaring. Prijssponsoren dient u zelf te benaderen en de gemaakte afspraken hierover vast te leggen, vervolgens ook organiseren dat de prijzen bij de winnaars komen. Let wel op dat dit veel ‘tijd’ van de leden vraagt die dit dan gaan organiseren. Juist ‘tijd’ van leden is nu en toekomstig vooral een onderdeel dat beperkt is. En dit komt dan maandelijks terug.

Om die reden hebben wij de Nationale Muziekloterij opgericht en zien dit als “Donateursactie 2.0” passend bij de huidige tijd (digitalisering, tijd van leden en verenigingsbeleving van leden). Als Nationale Muziekloterij willen we u graag ondersteunen en faciliteren om de verkoop van loten aan leden, fans, familieleden en vrienden te laten slagen. Hiervoor stellen we enkele tools en voorbeelden van andere verenigingen die succesvol zijn (gratis) beschikbaar. Op die manier vraagt dit veel minder tijd van bestuursleden, commissie leden en kunnen jullie als vereniging hiervan in zowel praktisch als kostentechnische zin profiteren. Zeker als we qua deelnemende verenigingen groeien.

Daarbij geldt dat wij geen winstoogmerk hebben en indien we met meer verenigingen de (organisatie)kosten delen blijft er ook meer over. Hiermee kunnen we op termijn ook meer dan de huidige 50% uitkeren. Op dit moment zijn we nog niet zover, maar zien dat het aantal aanvragen toeneemt. We merken dat muziekverenigingen zoekende zijn naar alternatieve inkomstenbronnen. “Alleen ga je sneller, samen komen je verder”.

Wat als ik, als bestuurder, niets heb met loterijen?

Iedereen heeft zijn voorkeuren en meningen. Maar niet iedereen denkt hier zo over. In Nederland speelt men gemiddeld met 1,2 lot per huishouden. Ook al heeft u zelf minder met een loterij, wil dit niet zeggen dat dit niet een waardevol inkomsten model voor muziekverenigingen is.

Waarom organiseren enkele muziekverenigingen zelf een loterij, weliswaar kleiner of bijv. gekoppeld aan hun jubileum?

Natuurlijk is dat mogelijk en hieraan kunt u ook lokale ondernemers koppelen. Veelal gebeurd dit met een eenmalige loterij bijvoorbeeld met hun jubileum, waarbij de lokale notaris dit eenmalig gratis doen. Om dit maandelijks te doen komt hier heel veel organisatie bij kijken en juist daarin willen we met onze Nationale Muziekloterij community faciliteren.