Wie houdt de aanmelding van loterij deelnemers bij en volgt deze op?

Als Nationale Muziekloterij houden wij de aanmeldingen bij en loterij deelnemers krijgen hier een opdrachtbevestiging van. Wij verzorgen de maandelijkse incasso’s, organiseren de trekking onder toezicht van een notaris en informeren de prijswinnaars. Vervolgens maken wij de gewonnen geldprijzen binnen enkele weken na de trekking over aan het bij ons bekende IBAN rekeningnummer of versturen de gewonnen fysieke prijzen naar het adres van de winnaar.