Berichten

Muziekloterij bindt weer een Amuzant(e) partner

Wat een herkenning en wat een mooie raakvlakken! Amuzant en de Nationale Muziekloterij hebben enkele duidelijke overeenkomsten. Daarom zijn we erg trots dat een dergelijk initiatief zich als Partner heeft verbonden aan onze Muziekloterij. Een samenwerking die onze beider visies alleen maar versterkt.

Voor en door fans van blaasmuziek

Amuzant is het radio programma voor fans van de blaasmuziek, door fans van de blaasmuziek. Dit mooie vrijwilligersinitiatief heeft als doel aandacht te geven voor muziek van (amateur) blaasorkesten/muziekverenigingen. In 2016 is het programma van start gegaan bij RTV Apeldoorn en een jaar later werd het programma ook toegevoegd aan de programmering van RTV Voorst – Veluwezoom. Amuzant is in een groot deel van “Oost” Nederland (Gelderland en Overijssel) te beluisteren via de ether. En wereldwijd via internet of Spotify. Voor meer informatie, zie www.amuzant.info.

Te weinig aandacht

Initiatiefnemer Gerard Hop, welke tevens het programma tot september 2019 samengesteld en gepresenteerd heeft, vond dat er op de Nederlandse radio te weinig aandacht werd besteed aan deze vorm van musiceren en de daaraan gerelateerde activiteiten. Elke dag opnieuw beleven in Nederland maar ook in de rest van de wereld, heel veel amateurmusici maar ook professionals, zelfstandig of met elkaar, veel plezier aan al het moois dat blaasmuziek te bieden heeft. Sinds 2019 wordt het programma wekelijks gepresenteerd door Riet Welgraven (zie foto) vanuit de studio van RTV Apeldoorn.

Samen staan we sterker

Buiten de raakvlakken die de Muziekloterij en Amuzant hebben, versterken de initiatieven elkaar ook. Aan beide zijden genereren we publiciteit, op ieder zijn eigen vlakken en voor elkaar. En samen maken we ons sterk voor de toekomst van muziek! Blaasmuziek én alle andere vormen van (amateur)muziek verdienen een podium, ze verdienen een bestaan. Niet alleen de professionele sector, maar vooral ook de (amateur)muziekverenigingen die deze professionals opleiden.

Zie jij een mooie samenwerking tussen jouw en ons initiatief? Laten wij elkaar dan ook versterken! Kijk eens rond op www.muziekloterij.nl en mail ons via info@muziekloterij.nl.

Vermelding Muziekloterij in Friesch Dagblad

Op 6 maart jongstleden organiseerde OMF (Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân) de Algemene Ledenvergadering. Daarbij hebben zij ook een workshop over de Muziekloterij gegeven.

Er is nu een leuk artikel verschenen in het Friesch Dagblad, waarin ook de Nationale Muziekloterij wordt vermeld: Jeugdorkesten met leden tot en met zeventien jaar mogen in eigen ruimte weer oefenen.

Bron: Friesch Dagblad

Wil jij als muziekvereniging zijnde meer weten? Of misschien wil je jouw muziekvereniging steunen met een lot? Heb je (andere) vragen? Mail ons dan gerust via info@muziekloterij.nl.

Donateursactie 2.0

Persbericht 11 november 2020

Binnenkort geen muziek meer op straat en op het podium? Muziekverenigingen zijn de volgende slachtoffers van de Corona-crisis.

De culturele kaalslag in deze bizarre Corona-tijd is in alle heftigheid losgebarsten. Waar tot nu toe vooral de culturele ondernemers, theaters, artiesten en hun leveranciers belicht werden zijn nu onze muziekverenigingen de volgende slachtoffers van de Corona-crisis.

In de provinciehuizen en Den Haag wordt de amateurmuzieksector vergeten. Laten we daarom samen het dirigentenstokje zélf in de hand nemen!

Een aantal bestuurders van muziekverenigingen hebben de handen in elkaar geslagen om de muziekverenigingen duurzaam te gaan helpen aan extra inkomsten. De inkomsten uit optredens en concerten maar ook acties met potgrond, wafels en oliebollen of de jaarlijkse donateursactie zijn weggevallen. Leden kunnen of willen in deze tijd niet langs de deuren gaan en concerten geven met (betalend) publiek zijn zelfs verboden. Dit komt bovenop de al jaren sterk teruglopende inkomsten uit contributie (vergrijzing/ontgroening), afname gemeentelijke subsidies en afname sponsorgelden. Dit vraagt om een ander duurzaam inkomstenmodel dat ook ná Corona ervoor zorgt dat er muziek blijft klinken op straat en tijdens concerten en ook op Koningsdag, bij een kampioenschap of ander dorpsfeest.

Wij horen de volgende signalen van bezorgde collega-bestuurders van muziekverenigingen:

“Als we zo doorgaan dan zijn er binnenkort nog maar heel weinig muziekverenigingen over die het hoofd boven water kunnen houden. Financieel gezien komen we in bijzonder zwaar weer terecht.”

“Onze muziekvereniging heeft te weinig geld om rond te komen en door Corona is deze situatie zelfs nog nijpender geworden. De cultuursector lijkt vergeten en een grote kaalslag staat ons te wachten.”

“Corona zorgt ervoor dat onze muziekvereniging in financiële problemen komt en hierdoor dreigt de vereniging zelfs te moeten stoppen.”

“Subsidies en sponsorgelden nemen sterk af en onze muziekvereniging heeft financiële tekorten die het voortbestaan bedreigen. De Corona-situatie maakt dit alleen maar erger.”

Wat zou het mooi zijn als een muziekvereniging:
  • een nieuwe inkomstenbron vindt die helpt de financiële zorgen nu en straks te verminderen
  • elke maand een mooi bedrag op de bankrekening krijgt
  • (bestuurs)leden nog maar 1 keer op pad hoeven om dit voor mekaar te krijgen. Dit bespaart alle (bestuurs)leden op termijn tijd.
  • er ook een online mogelijkheid is om inkomsten te krijgen
  • volledig ontzorgd wordt om dit op te starten
  • haar achterban fans, vrienden, relaties binnen hun dorp/wijk/stad op een makkelijke en leuke manier de kans geeft om hun muziekvereniging financieel te ondersteunen
De oplossing: de Nationale Muziekloterij zonder winstoogmerk!

De drie initiatiefnemers van de Nationale Muziekloterij, stuk voor stuk liefhebbers van muziek én zelf (amateur)muzikanten zijn Bart Lemmen, Jean Leveau en Cor Kik. Zij ontwikkelden de Nationale Muziekloterij als duurzaam inkomstenmodel voor muziekverenigingen, koren, showbands, en drumbands in verenigingsverband. En ontzorgen deze muziekverenigingen volledig zonder winstoogmerk voor de initiatiefnemers. Maar wel met gegarandeerde inkomsten voor de vereniging want 50% van de lotenverkoop stroomt terug in de verenigingskas. Oftewel donateursactie 2.0 met duurzame maandelijkse inkomsten, verenigingsvriendelijk, volledig digitaal en toekomstproof. Met hart voor de muziek!

GEEF toekomst muziek !

Nationale Muziekloterij gaat weer van start!

We zijn al volop in de aanloop naar de eerstvolgende trekking, waarvan we de uitslag op 6 november a.s. bekend zullen gaan maken.

Om hier zoveel mogelijk gerucht aan te geven heeft de Klankwijzer voor ons een artikel gepubliceerd.

Klik hier om de editie van Klankwijzer te lezen, waar je het artikel op pagina 5 aantreft.

Veel leesplezier!

Nationale Muziekloterij: uitstel maar zeker geen afstel!

MUZIEK OVERWINT ALLES!

Allereerst hopen we dat dit bericht jou en je dierbaren in goede gezondheid bereikt. We leven in een rare wereld momenteel. Iedereen doet zijn best om voor elkaar klaar te staan en zijn of haar steentje bij te dragen aan de strijd tegen het coronavirus (COVID-19). Daar moeten we ons als samenleving allemaal hard voor maken. Na een zeer succesvolle start van onze Muziekloterij heeft de organisatie dan ook een moeilijke, maar in deze tijd belangrijke, beslissing moeten nemen.

De Muziekloterij last een pauze in
Om meteen met de deur in huis te vallen: de Nationale Muziekloterij stelt haar maandelijkse trekkingen uit tot het najaar van 2020. Zoals het er nu uitziet zal tot 1 juni a.s. weinig gebeuren en vervolgens zal de grote vakantie zich snel aandienen. Door de corona-maatregelen zijn repetitie nu ook al niet meer mogelijk. De vakantieperiode is standaard ieder jaar een rustige tijd, ook wat betreft repetities bij muziekverenigingen. Niemand kon dit aan zien komen, het is ons allen als donderslag bij heldere hemel overkomen.

Wel weet de organisatie van de Muziekloterij één ding zeker: “We komen terug! Na de zomervakantie medio september, zullen we weer maandelijks een trekking gaan organiseren!” aldus voorzitter Bart Lemmen.

Eerlijke kans voor deelnemende verenigingen
Zolang corona in ons land en om ons heen huishoudt, zullen de deelnemende muziekverenigingen veel moeite hebben om deelnemers te werven. Er kan geen uitleg of inspiratie gegeven worden tijdens de repetities. Ook worden normaliter veel nieuwe deelnemers geworven tijdens optredens en evenementen, dit ligt nu ook volledig stil. Men kan enkel terugvallen op online mogelijkheden en dat biedt verenigingen geen eerlijke kans.

Muziek zal ook deze keer overwinnen!
Al zijn repetities, optredens en evenementen afgelast… muziek blijft overal klinken. Eens temeer blijkt nu de kracht van muziek. Met “You’ll never walk alone” staken honderden radiozenders iedereen een hart onder de riem. We bedanken elkaar via muziek en vinden elkaar terug in de vele muzikale challenges die nu online rondgaan. Ook bij de Nationale Muziekloterij zal muziek overwinnen! De organisatie blijft actief in het ondersteunen van de deelnemende verenigingen, ook tijdens deze pauze. Samen zullen we sterker dan ooit terugkomen en blijven wij toekomst muziek geven!

Kan jouw muziekvereniging ook een stukje duurzaam extra inkomen gebruiken? Twijfel dan niet en meld je aan via info@muziekloterij.nl! Via dit e-mailadres kun je ook meer informatie opvragen en kijk eens op de website www.muziekloterij.nl. Vanaf oktober 2020 zullen we dan weer maandelijks gaan knallen en vele winnaars blij maken met een leuke prijs.

Doe mee en: Geef toekomst muziek!

De Nationale Muziekloterij gaat door!

De Nationale Muziekloterij viert feest! De vergunning voor een doorstart is binnen en de organisatie kan zich gaan opmaken voor in ieder geval zes trekkingen. De eerste trekking zal eind oktober 2019 gaan plaatsvinden.

Nationale Muziekloterij gaat door

Na de oprichting van de Nationale Muziekloterij in september 2018 bleek eens te meer dat muziekverenigingen zitten te springen om extra inkomsten. Er is hard geld nodig voor instrumenten, uniformen, marketing en ga zo maar door. Maar helaas zijn subsidie inkomsten niet altijd zeker en is de tijd van leden c.q. vrijwilligers tegenwoordig schaars. Deelnemen aan de Muziekloterij creëert voor muziekverenigingen dat broodnodige extra inkomen, maar dan wel duurzaam.

Dankzij een enthousiaste groep pioniers heeft de Nationale Muziekloterij op 15 maart 2019 een succesvolle eerste pilottrekking gehouden. Ook de afgelopen weken hebben nieuwe verenigingen zich bij ons aangemeld om mee te doen. In 4 maanden tijd zijn we qua deelnemende muziekverenigingen maar liefst 300% gegroeid! En dat smaakt naar meer.

De afgelopen maanden is er dan ook hard gewerkt aan een doorstart van de Muziekloterij. En die doorstart gaat er nu echt komen! De eerstvolgende trekking gaat plaatsvinden op 25 oktober 2019.

Wil je met jouw vereniging deelnemen? Aarzel niet en meld je aan! Ook kun je jouw vereniging duurzaam steunen door een lot te kopen. Van ieder lot gaat immers 50% direct als donatie naar jouw vereniging. En jij kunt daarmee leuke prijzen winnen! Vraag jouw vereniging om meer informatie of bezoek de website www.muziekloterij.nl.

Hier hebben we het voor gedaan

Na de trekking op 15 maart jl. was het natuurlijk zaak zo snel mogelijk de winnaars bekend te maken en uitreiking van de prijzen in werking te zetten. Maar er zijn nog meer winnaars in deze loterij: de muziekverenigingen zelf!

Zoals bekend is de Nationale Muziekloterij een goededoelenloterij waarmee muziekverenigingen duurzaam extra inkomsten kunnen genereren. Maar liefst 50% van de opbrengst van de verkochte loten gaat namelijk terug naar de muziekvereniging zelf.

Inmiddels hebben wij de verdiensten uitgekeerd aan de deelnemende verenigingen. Iedere vereniging heeft zo een eigen doel, waar ze deze verdiensten voor gaan inzetten. Zoals nieuwe uniformen, instrumenten, promotie van de vereniging en ga zo maar door.

Zo hebben we met zijn allen een steentje bijgedragen aan het in stand houden van een belangrijke pijler in onze samenleving: de mogelijkheid voor kinderen en volwassenen om zelf (in groepsverband) muziek te kunnen maken.

Daarom willen wij de deelnemende verenigingen en alle lotenbezitters nogmaals heel hartelijk bedanken!

Spannende eerste trekking Nationale Muziekloterij

PERSBERICHT – Venray 15 maart 2019

Na een uitgebreide voorbereiding is in september 2018 de Nationale Muziekloterij opgericht. Muziekverenigingen uit Nederland kunnen zich aansluiten bij deze goede doelenloterij, om zo duurzaam extra inkomsten te genereren. Zo wordt de mogelijkheid om zelf muziek te maken ook in de toekomst gewaarborgd. Vandaag op 15 maart 2019 heeft de allereerste pilottrekking plaatsgevonden. Een spannende mijlpaal!

De oprichters van de Stichting Nationale Muziekloterij, allen zelf (amateur)muzikanten, dragen enthousiast hun steentje bij aan de toekomst van muziek in onze samenleving. Muziek, en dan met name live muziek, is sfeerbepalend en dus onmisbaar bij bijvoorbeeld (lokale) evenementen of tijdens feestdagen. Ook heeft muziek maken een groot voordeel op de ontwikkeling van kinderen. En daarom is het belangrijk dat muziekverenigingen blijven bestaan! Helaas lopen contributie inkomsten en cultuursubsidies terug. En telkens weer langs de deuren moeten om een zakcentje op te halen, vraagt veel tijd en inzet van leden. Tijd die steeds schaarser wordt.

En daar heeft de Nationale Muziekloterij iets op gevonden. Met de verkoop van Muziekloten kunnen verenigingen een stukje extra duurzaam inkomen genereren. Van ieder lot van € 5,- gaat namelijk minimaal 50% naar de vereniging zelf. Het uitgangspunt van deze pilot was om ervaring op te doen en de behoefte bij verenigingen te peilen. Maar liefst 18 muziekverenigingen door heel Nederland hebben meegedaan aan deze pilot, waarmee we een representatief beeld hebben. Daarnaast hebben we nog circa 30 verenigingen in de wachtstand staan. Zij wachten de resultaten van de pilot af en hebben interesse om bij vervolg op de loterij dan ook als muziekvereniging mee te doen. Voorzitter Bart Lemmen is trots: “We begonnen met 6 verenigingen en de interesse van muziekverenigingen, alsook partners zoals KNMO, LBM en Adams Muziekcentrale, is overweldigend gegroeid vanaf november 2018. Doel is om straks een goede doelenloterij te organiseren juist voor muziekverenigingen met meerdere trekking per jaar. Zo kunnen lotenbezitters hun favoriete vereniging structureel steunen, terwijl ze zelf ook nog eens kans maken op leuke prijzen. Een win-winsituatie voor allen!

Vanmorgen heeft de openbare trekking van deze pilot plaats gevonden bij de notaris in Venray. Het prijzenpakket varieert van een stedentrip voor 2 personen naar een Europese hoofdstad, tot kleinere prijzen zoals waardebonnen of geldprijzen. Zo ‘beloont’ de Nationale Muziekloterij zoveel mogelijk lotenbezitters voor hun steun aan verenigingen en dus de toekomst van muziek. Het motto van de loterij is niet voor niets “Geef toekomst muziek”!

Bezoek voor meer informatie de website www.muziekloterij.nl. Vanaf maandag 18 maart 2019 worden daar ook de winnaars van de pilottrekking bekend gemaakt.