Berichten

Hier hebben we het voor gedaan

Na de trekking op 15 maart jl. was het natuurlijk zaak zo snel mogelijk de winnaars bekend te maken en uitreiking van de prijzen in werking te zetten. Maar er zijn nog meer winnaars in deze loterij: de muziekverenigingen zelf!

Zoals bekend is de Nationale Muziekloterij een goededoelenloterij waarmee muziekverenigingen duurzaam extra inkomsten kunnen genereren. Maar liefst 50% van de opbrengst van de verkochte loten gaat namelijk terug naar de muziekvereniging zelf.

Inmiddels hebben wij de verdiensten uitgekeerd aan de deelnemende verenigingen. Iedere vereniging heeft zo een eigen doel, waar ze deze verdiensten voor gaan inzetten. Zoals nieuwe uniformen, instrumenten, promotie van de vereniging en ga zo maar door.

Zo hebben we met zijn allen een steentje bijgedragen aan het in stand houden van een belangrijke pijler in onze samenleving: de mogelijkheid voor kinderen en volwassenen om zelf (in groepsverband) muziek te kunnen maken.

Daarom willen wij de deelnemende verenigingen en alle lotenbezitters nogmaals heel hartelijk bedanken!