Partnerverenigingen

En hier doen wij het allemaal voor: het toekomstbestendig houden van zoveel mogelijk muziekverenigingen. Zodat zij ervoor kunnen zorgen dat muziek maken beschikbaar blijft voor iedereen, nu én in de toekomst!

Wij zijn dan ook meer dan trots op deze verenigingen, die deelnemen aan de Nationale Muziekloterij: